Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e. V. je organizacija Slovencev v Stuttgartu in okolici, ustanovljeno 12. januarja 1992.

Društvo si od vsega začetka prizadeva povezovati slovenstvo z namenom, da ohranimo in obranimo čut za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest, ter da okrepimo in utrdimo čut za slovensko državnost, še posebej v času ko pristopamo v Evropsko skupnost vseh vrst narodov in narodnosti.

Društvo se posveča zagotavljanju in spodbujanju socialnih, kulturnih ter duhovnih vrednot in interesov na osnovi krščansko-humanističnega prepričanja. Podpira sodelovanje med evropskimi narodi, še posebej med Nemci in Slovenci, predvsem tistimi, ki v Nemčiji živijo že kot druga ali tretja generacija. Društvo si razen tega prizadeva še za dobrodelne namene. člani društva priznavajo človekove pravice v smislu Helsinške in UNO-listine.

Društvo je v strankarskem in verskem smislu nepristransko.

Sodelujemo z slovenskimi društvi in župnijami po ZR Nemčiji in domovini, prav tako z nemškimi društvi in župnijami v ZR Nemčiji.

Član društva lahko postane vsaka naravna ali pravna oseba, ki je pripravljena podpirati in uresničevati cilje društva.

Odbor društva