slovar slovenskega knjižnega jezika - online - splet

Gostovanje S. Štumberger v Tübingenu
Erasmus, 27. 4. 2015–1. 5. 2015

Slowenische einsprachige Lexikographie im 21. Jahrhundert:

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika und Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. izdaja

V predavanju so bile predstavljene spletne možnosti za brezplačno brskanje po slovenskih slovarjih, npr. www.termania.net in www.fran.si, bolj natančno pa so bili predstavljeni slovarji knjižnega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika je izšel leta 2012, prinaša pa besede in besedne zveze, ki so nastale in se razširile po letu 1991. Druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika je izšla sredi oktobra 2014. Gre za dopolnjeno in deloma predelano izdajo, ki je izhajala od leta 1970 do 1991, novosti pa zajemajo posodobitve pri razlagah gesel, dodatnih pojasnilih (npr. v socializmu) in nova gesla z različnih področij (npr. mlekomat, blog, glos, boksarice, flamenko, basmati, suši, tofu, dekanja, rektorica, škofinja, evroskeptik, tajkun). V slovarjih je bila predstavljena zgradba gesel, seznanili pa smo se tudi z novima konceptoma slovarja. Na provokativno vprašanje o tem, koga enojezični slovarji ob vseh možnostih spletnega iskanja danes sploh še zanimajo, je odgovoril podatek o tem, da je na Franu od 14. 10. 2014 zabeleženih 1.317.095 obiskov (http://www.fran.si/o-portalu).

Praktično delo s slovarskim spletiščem Fran
Na računalniku in mobilnih telefonih smo preizkusili možnosti iskanja po prosto dostopnem slovarskem spletišču Fran (www.fran.si). Seznanili smo se z enostavnim iskanjem gesel, z iskanjem z nadomestnimi znaki (? za kateri koli znak, * za kateri koli znak ali več znakov) in spoznali zgradbo splošnih slovarjev: Sprotni slovar slovenskega jezika z besedami, ki še niso registrirane v uveljavljenih slovarjih; za ta slovar je mogoče oddajati predloge in zanje glasovati. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika smo poiskali Seznam kratic in kvalifikatorjev in razlage okrajšav. Seznanili smo se z novostmi in geselskimi članki Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika ter poiskali geslo Tübingen v Slovenskem pravopisu. Slovar slovenskega knjižnega jezika2 je brezplačno dostopen članom Narodne in univerzitetne knjižnice (http://mreznik.nuk.uni-lj.si/novica/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2-izdaja), primere gesel pa smo si ogledali na računalniku, npr.: všečkati, klikati, ebola, biseksualec, pajkice, bejba, e-konferenca, aromaterapija, didžejka, rave, evroposlanec.

Besedotvorje in sklanjanje kratic v slovenskem knjižnem jeziku
Obravnavali smo praktične naloge in se seznanili s spletnimi mesti, na katerih lahko najdemo razlage kratic. V drugem delu so bile predstavljene možnosti za tvorjenje novih besed s kraticami in naloga z besedilom, v katerega je bilo treba vstaviti manjkajoče kratice.

S. Štumberger